Har du lyst til å prøve deg som speider i Ris?

Vi er mange, men vi har plass til flere!

Vi starter opp speiderhøsten for alle aldersgrupper tirsdag 1. september utenfor Ris kirke, 18. - 19.30. Hvis du har lyst til å prøve deg som speider hos oss er du velkommen på dette møtet. Alt du trenger å gjøre er å sende en mail med navn, klassetrinn, skole og telefonnummer til riskfukkfumspeidere@gmail.com. Og så er det rett og slett bare å møte opp! 

Litt informasjon om oss:

Speiderne deles inn i grupper etter alder:
1. - 2. trinnn: Oppdagere. Møtes annen hver uke.
3. - 4. trinn: Stifinnere. Møtes annen hver uke.
5. - 7. trinn: Vandrere. Møtes tre ganger i måneden.
8. - 10. trinn: Patruljeførere. Møtes hver uke.

Vi legger terminlister med oppmøtested på våre nettsider under terminlister. Alt vi sender ut på e-post legges også her. Bilder fra møter og arrangementer legges ut på vår facebookside. Følg oss gjerne: Ris KFUK-KFUM-speidere.

Innmeldingsrutiner:

Alle nye speidere får prøve seg på et par møter før de melder seg inn. Når speideren har bestemt seg for å begynne sender dere en epost med følgende informasjon: 

Barnets fulle navn  
Fødselsdato 
Bostedsadresse 
Epostadresse - all informasjon fra oss blir sendt til denne, dessverre tillater det sentrale medlemssystemet kun en adresse pr barn. 
Foresattes telefonnummer 
Eventuelt barnets telefonnummer 
Dersom det ikke er greit at vi tar bilder av ditt barn til internt bruk på egne nettsider ber vi også om at vi får beskjed om dette. 

Da vil dere få tilsendt betalingsinformasjon. Kontingenten er mellom 1500,- og 2500,- per kalenderår. Den inkluderer alt (med unntak av leirkontingent): møter, turer skjerf og merker. Nye medlemmer som starter etter sommeren betaler omtrent halv kontingent. 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på! Bruk gruppens e-postadresse, henvend dere til enhetsledere (telefonnummer til enhetsledere finner dere på enhetens terminliste), gruppeleder Unni Bjerke 988 54 328, eller gruppesekretær Ingvild Fosse 404 70 133.

Speideren skal være et trygt sted for alle, også nå. 
Det er viktig for barn og unge å ha meningsfylte fritidsaktiviteter også i den perioden vi er i nå. Vi må fremdeles bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte og vil gjøre følgende smittevernstiltak på alle aktiviteter fremover:
Er speiderne syke eller i karantene skal de ikke møte opp.
Husk god hånd- og hostehygiene og å holde avstand. 
Vi vil i høst dele speiderne i faste grupper, oppdagere og stifinnere i grupper på 10, vandrerne i grupper på 20. Speiderne vil deles opp etter skole, slik at de er sammen med de samme på speideren og på skolen.
Vi vil ha med antibac på alle møter som speiderne skal bruke ved oppmøte og ved behov underveis. 
Vi fører oppmøtelister på alle møter. Disse oppbevares for eventuell smittesporing og makuleres etter 10 dager. 

Vi følger med på gjeldende retningslinjer for smittevern og fritidsaktiviteter og vil justere våre aktiviteter etter dette. Det vil derfor kunne komme endringer i programmet.