Har du lyst til å prøve deg som speider i Ris?

Vi er mange, men vi har plass til flere!

Vi har møter for alle aldersgrupper tirsdag 18. - 19.30. Hvis du har lyst til å prøve deg som speider hos oss sender du navn, klassetrinn, skole og telefonnummer til en foresatt til riskfukkfumspeidere@gmail.com. Og så er det rett og slett bare å møte opp! 

Litt informasjon om oss:

Speiderne deles inn i grupper etter alder:
1. - 2. trinnn: Oppdagere. Møtes annen hver uke.
3. - 4. trinn: Stifinnere. Møtes annen hver uke.
5. - 7. trinn: Vandrere. Møtes tre ganger i måneden.
8. - 10. trinn: Patruljeførere. Møtes hver uke.

Vi legger terminlister med oppmøtested på våre nettsider under terminlister. Alt vi sender ut på e-post legges også her. Bilder fra møter og arrangementer legges ut på vår facebookside. Følg oss gjerne: Ris KFUK-KFUM-speidere. Dersom det ikke er greit at vi bruker bilder av deg til dette må du gi oss beskjed.

Innmeldingsrutiner:

Alle nye speidere får prøve seg på et par møter før de melder seg inn. Når speideren har bestemt seg for å begynne sender dere en epost med følgende informasjon: 

Barnets fulle navn  
Fødselsdato 
Bostedsadresse 
Epostadresse - all informasjon fra oss blir sendt til denne, dessverre tillater det sentrale medlemssystemet kun en adresse pr barn. 
Foresattes telefonnummer 
Eventuelt barnets telefonnummer 
Dersom det ikke er greit at vi tar bilder av ditt barn til internt bruk på egne nettsider ber vi også om at vi får beskjed om dette. 

Da vil dere få tilsendt betalingsinformasjon. Kontingenten er mellom 1500,- og 2500,- per kalenderår. Den inkluderer alt (med unntak av leirkontingent): møter, turer skjerf og merker. Nye medlemmer som starter etter sommeren betaler omtrent halv kontingent. 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på! Bruk gruppens e-postadresse, henvend dere til enhetsledere (telefonnummer til enhetsledere finner dere på enhetens terminliste), gruppeleder Unni Bjerke 988 54 328, eller gruppesekretær Ingvild Fosse 404 70 133.