Oppdagere (1. og 2. trinn): 1520,-

Stifinnere (3. og 4. trinn): 2020,-

Vandrere (Fra 5. trinn): 2300,-

Medlemskontingenten gjelder for et kalenderår og dekker alt av merker, skjerf, møter og turer. (Med unntak av leir). Nye medlemmer som starter etter sommeren får halv kontingent.