​​​​​​Det er viktig for barn og unge å ha en meningsfylt fritid, også denne høsten. Vi må fortsatt bidra til fellesdugnaden for å begrense smittespredning. Vi gjør følgende smitteverntiltak denne høsten: 

  • Er speiderne syke eller i karantene skal de ikke møte opp.
  • Husk god hånd- og hostehygiene og å holde avstand. 
  • Vi vil ha med antibac på alle møter som speiderne skal bruke ved oppmøte og ved behov underveis. 
  • Vi fører oppmøtelister på alle møter. Disse oppbevares for eventuell smittesporing og makuleres etter 10 dager. 

    Vi vil selvfølgelig følge med på retningslinjer og anbefalinger for smittevern og fritidsaktiviteter for barn og unge, og justere aktivitetene etter disse. Det vil derfor kunne komme endringer i programmet.