Stifinnerne drar på overnattingsdragekjempertur til Brallebu sammen med andre i samme aldersgruppe fra Ris menighet.