Ris KFUK-KFUM-SPEIDERE v/Unni Bjerke, Ivar Aasens vei 13, 0373 Oslo

Kontonummer 3000.20.04190

 

Merk betalinger med speiderens navn og hva innbetalingen gjelder.